Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2005=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Exportvaror Totalt 2011:01 2010:12 - 2011:01, % 2010:01 - 2011:01, %
B-E Totalt 123,3 101,3 112,3 0,6 7,2
B Utvinning av mineral 122,2 128,9 123,0 1,4 5,4
C Tillverkning 120,3 101,0 109,9 1,0 7,5
C10 Livsmedelsframställning 113,1 116,4 113,6 0,5 2,8
C11 Framställning av drycker 118,1 111,3 117,2 -0,3 -1,6
C13 Textilvarutillverkning 100,2 105,7 103,1 3,9 6,8
C14 Tillverkning av kläder 108,8 114,0 111,9 0,9 2,4
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 112,5 116,8 114,5 -0,1 3,5
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 120,2 106,0 110,5 1,0 10,0
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 121,9 106,0 110,6 1,1 10,3
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 111,2 105,9 109,4 0,8 6,0
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     110,4 0,6 -0,3
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 134,1 123,1 128,6 3,8 14,4
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 109,3 112,7 110,9 0,8 6,7
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 118,6 100,0 113,7 0,4 1,5
C24 Stål- och metallframställning 134,0 125,8 129,0 0,5 21,9
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 114,9 105,5 112,3 0,9 5,3
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik     58,1 -1,2 -4,0
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     98,5 -0,1 1,1
C27 Tillverkning av elapparatur 109,8 116,9 114,6 1,3 1,3
C28 Tillverkning av övriga maskiner 115,0 106,7 109,4 -0,2 1,4
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 117,0 104,7 109,7 -0,6 2,7
C31 Tillverkning av möbler 106,7 111,5 107,6 0,8 -0,3
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     152,6 -4,9 3,3
D353 Försörjning av värme och kyla     147,7 0,0 1,0
E36 Vattenförsörjning     129,1 5,0 5,4

Källa: Producentprisindex 2011, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Marja Ikonen (09) 1734 3480, Merja Pokela (09) 1734 3283, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2011, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2005=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2011/01/thi_2011_01_2011-02-17_tau_003_sv.html