Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 11. Partiprisindex 2005=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2011:01 2010:12 - 2011:01, % 2010:01 - 2011:01, %
A-E Totalt 122,3 116,9 119,9 1,5 10,7
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 110,1 126,1 113,1 -0,9 12,6
B Utvinning av mineral 123,2 162,0 156,2 7,4 32,3
C Tillverkning 119,9 108,8 114,7 1,1 8,4
C10 Livsmedelsframställning 109,9 118,6 111,6 1,8 4,8
C11 Framställning av drycker 123,5 114,7 120,5 0,0 0,1
C13 Textilvarutillverkning 101,0 110,1 106,9 2,3 7,0
C14 Tillverkning av kläder 109,7 100,4 101,6 -0,2 4,2
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 113,5 119,5 114,2 -0,9 2,1
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 121,2 112,6 119,9 1,3 13,7
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 122,9 117,4 122,2 1,4 15,5
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 112,1 101,6 109,5 0,6 5,4
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 135,2 123,1 128,4 3,2 14,8
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 110,2 115,0 112,4 1,1 6,9
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 119,6 110,7 117,7 0,3 1,5
C24 Stål- och metallframställning 135,1 152,5 143,6 0,1 25,8
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 115,8 113,3 115,1 0,1 5,5
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 90,7 65,9 70,5 -1,5 -3,1
C27 Tillverkning av elapparatur 110,7 107,5 108,5 0,1 5,4
C28 Tillverkning av övriga maskiner 116,0 113,2 114,3 0,0 3,6
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 118,2 93,9 97,6 0,3 2,3
C31 Tillverkning av möbler 107,5 106,9 107,3 0,6 0,3
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     112,9 0,1 2,4
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     164,3 1,7 14,7
D353 Försörjning av värme och kyla     148,9 0,0 1,8
E36 Vattenförsörjning     130,1 5,0 6,3

Källa: Producentprisindex 2011, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Marja Ikonen (09) 1734 3480, Merja Pokela (09) 1734 3283, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2011, Tabellbilaga 11. Partiprisindex 2005=100 (NACE-TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2011/01/thi_2011_01_2011-02-17_tau_011_sv.html