Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, mars

Publicerad: 17.6.2011

Producentpriserna för industrin steg med 6,6 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 6,6 procent från maj 2010 till maj 2011. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 7,4 procent, medan producentpriserna inom exportindustrin steg med 5,5 procent.

Producentprisindex för industrin 2005=100, 2005:01–2011:05

Producentprisindex för industrin 2005=100, 2005:01–2011:05
Exportprisindexet steg med 5,9 procent på årsnivå och importprisindexet med 7,5 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 7,3 procent och partiprisindexet med 9,5 procent.

Ökningen av producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att oljeprodukter, järn och stål samt kemikalier blev dyrare jämfört med maj året innan. Prisstegringen dämpades särskilt av att elektroniska produkter och massa blev billigare.

Producentpriserna för industrin steg från april till maj med 0,4 procent. Stegringen berodde främst på att järn och stål samt livsmedel blev dyrare.

Producentprisindex 2005=100

  Indextal 2011:05 2011:04 - 2011:05, % 2010:05 - 2011:05, %
Producentprisindex för industrin, totalt 115,1 0,4 6,6
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 126,5 0,2 7,4
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 103,7 0,6 5,5
Exportprisindex 104,4 0,6 5,9
Importprisindex 117,6 -1,7 7,5
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 121,8 -0,4 7,3
Partiprisindex 122,6 -0,6 9,5

Producentprisindex 1949=100

  Indextal 2011:05 2011:04 - 2011:05, % 2010:05 - 2011:05, %
Prduktionsprisindex 1959 0,4 6,6
Exportprisindex (fob) 1736 0,6 5,9
Importprisindex (cif) 1607 -1,7 7,5
Partiprisindex 2168 -0,6 9,5

Källa: Producentprisindex 2011, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Marja Ikonen (09) 1734 3480, Merja Pokela (09) 1734 3283, Matti Suoniemi (09) 1734 3294, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (348,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2011/05/thi_2011_05_2011-06-17_tie_001_sv.html