Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2005=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Exportvaror Totalt 2011:07 2011:06 - 2011:07, % 2010:07 - 2011:07, %
B-E Totalt 126,7 103,5 115,0 0,2 5,7
B Utvinning av mineral 122,1 128,2 122,8 0,1 2,6
C Tillverkning 125,1 103,3 113,4 0,3 5,9
C10 Livsmedelsframställning 121,1 120,8 121,1 0,8 9,4
C11 Framställning av drycker 122,4 111,7 121,0 0,0 1,7
C13 Textilvarutillverkning 101,5 109,3 105,6 0,1 2,9
C14 Tillverkning av kläder 111,7 113,6 112,8 0,2 1,5
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 115,5 115,9 115,7 -0,1 0,6
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 122,0 106,8 111,6 0,8 -0,7
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 123,7 106,8 111,7 0,9 -1,1
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 112,9 107,0 110,9 0,1 4,2
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     110,3 0,1 0,7
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 142,3 126,6 134,5 -0,2 12,4
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,8 115,9 114,3 -0,1 6,3
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 124,2 100,3 117,9 0,4 5,1
C24 Stål- och metallframställning 143,7 130,0 135,3 -1,2 12,0
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 117,7 111,0 115,9 0,2 5,0
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik     59,2 1,3 0,2
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     98,4 0,0 -0,9
C27 Tillverkning av elapparatur 116,6 119,9 118,8 -0,4 5,4
C28 Tillverkning av övriga maskiner 115,7 108,0 110,5 0,2 1,6
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 117,9 105,4 110,5 -0,7 0,8
C31 Tillverkning av möbler 105,7 114,4 107,4 0,3 0,7
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     142,1 -1,7 2,2
D353 Försörjning av värme och kyla     151,2 0,0 4,7
E36 Vattenförsörjning     130,6 0,0 6,3

Källa: Producentprisindex 2011, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Marja Ikonen (09) 1734 3480, Merja Pokela (09) 1734 3283, Matti Suoniemi (09) 1734 3294, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2011, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2005=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2011/07/thi_2011_07_2011-08-17_tau_003_sv.html