Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2005=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Indextal 2011:07 2011:06 - 2011:07, % 2010:07 - 2011:07, %
A-E Totalt 118,9 1,1 8,4
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 135,7 0,6 12,0
B Utvinning av mineral 167,6 3,1 27,7
C Tillverkning 110,0 0,6 4,2
C10 Livsmedelsframställning 124,3 0,2 10,5
C11 Framställning av drycker 141,8 2,8 3,7
C13 Textilvarutillverkning 111,1 -0,3 8,4
C14 Tillverkning av kläder 101,8 0,9 1,8
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 121,4 1,9 0,9
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 110,5 -0,3 0,7
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 179,9 2,1 18,9
C192 Petroleumraffinering 183,9 2,2 17,8
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 128,1 1,1 10,3
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 91,9 0,1 -3,1
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 117,1 -0,6 5,1
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 111,8 -0,2 1,1
C24 Stål- och metallframställning 150,8 1,0 10,4
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 152,8 -0,5 11,8
C244 Framställning av andra metaller än järn 158,3 3,9 8,6
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 113,5 0,8 -1,1
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 63,6 0,4 -6,1
C27 Tillverkning av elapparatur 107,5 0,5 2,0
C28 Tillverkning av övriga maskiner 113,0 0,2 2,1
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 107,9 0,1 2,1
C30 Tillverkning av andra transportmedel 99,6 0,3 0,9
C31 Tillverkning av möbler 105,2 0,1 -2,5

Källa: Producentprisindex 2011, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Marja Ikonen (09) 1734 3480, Merja Pokela (09) 1734 3283, Matti Suoniemi (09) 1734 3294, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2011, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2005=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2011/07/thi_2011_07_2011-08-17_tau_007_sv.html