Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100 (SITC)

Varugrupp (SITC) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2011:09 2011:08 - 2011:09, % 2010:09 - 2011:09, %
0-8 Totalindex 2262 1905 2180 0,2 7,2
0 Livsmedel     1586 0,7 12,1
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4520 1,7 21,5
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     6404 3,6 25,8
3B Gas, el och vatten     2855 -1,4 15,1
5 Produkter från den kemiska industrin     1567 0,2 9,5
68 Oädla metaller     2506 -2,7 1,9
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1749 0,2 1,2
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     3865 0,2 2,1
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     453 0,4 0,5
73 Transportmedel     2179 0,0 2,3

Källa: Producentprisindex 2011, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Marja Ikonen (09) 1734 3480, Merja Pokela (09) 1734 3283, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2011, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100 (SITC) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2011/09/thi_2011_09_2011-10-17_tau_017_sv.html