Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2005=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Exportvaror Totalt 2011:11 2011:10 - 2011:11, % 2010:11 - 2011:11, %
B-E Totalt 126,3 101,9 114,0 0,0 3,7
B Utvinning av mineral 125,6 127,1 125,8 1,5 5,3
C Tillverkning 124,2 101,7 112,1 -0,1 3,9
C10 Livsmedelsframställning 122,1 121,9 122,1 0,4 8,6
C11 Framställning av drycker 126,5 112,7 124,7 1,5 5,6
C13 Textilvarutillverkning 102,2 114,1 108,3 0,9 7,8
C14 Tillverkning av kläder 113,2 117,2 115,5 0,1 4,3
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 115,9 115,0 115,5 -0,5 0,4
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 117,7 106,1 109,7 -0,8 0,5
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 118,3 106,1 109,6 -0,9 0,3
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 114,1 106,2 111,4 0,0 3,0
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     109,7 0,1 0,0
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 144,7 127,0 135,9 0,2 10,9
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,6 115,7 114,6 0,1 4,7
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 124,9 99,2 118,1 -0,7 4,2
C24 Stål- och metallframställning 127,2 114,5 119,4 -2,8 -5,7
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 118,2 111,8 116,5 0,0 4,9
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik     58,2 0,0 -1,2
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     98,8 -0,1 0,5
C27 Tillverkning av elapparatur 119,9 120,9 120,6 0,3 6,4
C28 Tillverkning av övriga maskiner 114,9 108,7 110,7 0,1 1,2
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 117,7 105,8 110,6 -0,1 0,4
C31 Tillverkning av möbler 105,9 114,4 107,6 0,0 1,0
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     145,5 1,1 0,7
D353 Försörjning av värme och kyla     168,3 0,0 13,9
E36 Vattenförsörjning     130,6 0,0 6,3

Källa: Producentprisindex 2011, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Matti Suoniemi (09) 1734 3488, Merja Pokela (09) 1734 3283, Marja Ikonen (09) 1734 3480, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 19.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2011, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2005=100 (NACE-TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2011/11/thi_2011_11_2011-12-19_tau_003_sv.html