Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100 (SITC)

Varugrupp (SITC) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2011:11 2011:10 - 2011:11, % 2010:11 - 2011:11, %
0-8 Totalindex 2257 1911 2180 0,4 6,5
0 Livsmedel     1580 0,2 8,1
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4548 1,5 19,9
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     6504 1,8 25,4
3B Gas, el och vatten     2828 1,1 11,6
5 Produkter från den kemiska industrin     1571 0,8 8,1
68 Oädla metaller     2319 -0,7 -9,2
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1756 0,1 1,3
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     3880 0,0 2,3
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     454 -0,2 0,4
73 Transportmedel     2187 0,2 1,7

Källa: Producentprisindex 2011, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Matti Suoniemi (09) 1734 3488, Merja Pokela (09) 1734 3283, Marja Ikonen (09) 1734 3480, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 19.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2011, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100 (SITC) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2011/11/thi_2011_11_2011-12-19_tau_017_sv.html