Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2005=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Indextal 2011:12 2011:11 - 2011:12, % 2010:12 - 2011:12, %
A-E Totalt 119,5 0,1 4,6
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 135,3 -1,2 6,5
B Utvinning av mineral 170,2 0,8 15,5
C Tillverkning 110,6 -0,1 2,6
C10 Livsmedelsframställning 126,2 0,0 7,3
C11 Framställning av drycker 140,6 0,2 2,2
C13 Textilvarutillverkning 110,4 0,3 4,8
C14 Tillverkning av kläder 107,9 0,5 7,7
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 122,1 -0,9 2,7
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 107,4 -1,4 -3,4
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 184,5 -1,0 13,9
C192 Petroleumraffinering 188,7 -1,1 16,0
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 128,1 -0,2 7,7
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 94,9 0,0 0,2
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 118,6 -0,1 5,0
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 114,8 0,2 4,9
C24 Stål- och metallframställning 144,0 0,4 -3,0
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 149,2 -1,0 1,9
C244 Framställning av andra metaller än järn 142,5 3,5 -13,9
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 117,1 0,9 2,6
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 63,8 -1,0 -4,2
C27 Tillverkning av elapparatur 108,3 0,2 0,5
C28 Tillverkning av övriga maskiner 115,1 0,4 3,3
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 108,7 0,1 1,6
C30 Tillverkning av andra transportmedel 102,8 1,0 3,2
C31 Tillverkning av möbler 108,3 0,7 2,2

Källa: Producentprisindex 2011, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Matti Suoniemi (09) 1734 3488, Merja Pokela (09) 1734 3283, Mervi Nyfors (09) 1734 3480, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2011, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2005=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2011/12/thi_2011_12_2012-01-17_tau_007_sv.html