Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Partiprisindex 2005=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2011:12 2011:11 - 2011:12, % 2010:12 - 2011:12, %
A-E Totalt 124,7 121,0 123,1 -0,2 4,2
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 114,6 134,0 118,2 -0,2 3,6
B Utvinning av mineral 126,8 180,9 172,8 0,6 18,8
C Tillverkning 123,3 111,4 117,8 -0,1 3,8
C10 Livsmedelsframställning 118,5 124,3 119,6 -0,2 9,1
C11 Framställning av drycker 127,8 115,7 123,7 0,0 2,7
C13 Textilvarutillverkning 103,3 111,3 108,5 0,3 3,8
C14 Tillverkning av kläder 114,1 108,8 109,5 0,4 7,6
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 116,3 123,1 117,1 -0,6 1,6
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 117,0 108,3 115,7 -1,3 -2,3
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 117,1 112,3 116,5 -1,8 -3,4
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 116,8 99,0 112,3 1,0 3,2
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 146,7 129,1 136,8 0,1 10,0
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,9 119,6 116,5 -0,3 4,8
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 125,9 115,7 123,7 0,0 5,4
C24 Stål- och metallframställning 129,1 145,3 137,0 0,5 -4,5
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 119,2 118,1 118,9 0,3 3,4
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 91,2 64,3 69,3 -0,7 -3,1
C27 Tillverkning av elapparatur 120,7 109,2 112,7 0,1 4,0
C28 Tillverkning av övriga maskiner 115,4 116,1 115,8 0,1 1,3
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 118,8 94,9 98,6 0,1 1,3
C31 Tillverkning av möbler 106,7 109,2 107,5 0,2 0,8
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     115,7 0,0 2,6
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     150,4 -2,4 -6,9
D353 Försörjning av värme och kyla     169,7 0,0 13,9
E36 Vattenförsörjning     131,7 0,0 6,3

Källa: Producentprisindex 2011, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Matti Suoniemi (09) 1734 3488, Merja Pokela (09) 1734 3283, Mervi Nyfors (09) 1734 3480, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2011, Tabellbilaga 11. Partiprisindex 2005=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2011/12/thi_2011_12_2012-01-17_tau_011_sv.html