Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100 (SITC)

Varugrupp (SITC) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2011:12 2011:11 - 2011:12, % 2010:12 - 2011:12, %
0-8 Totalindex 2247 1913 2176 -0,2 4,2
0 Livsmedel     1577 -0,2 7,2
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4517 -0,7 10,0
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     6510 0,1 18,2
3B Gas, el och vatten     2772 -2,0 -1,9
5 Produkter från den kemiska industrin     1572 0,0 7,2
68 Oädla metaller     2365 2,0 -13,7
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1754 -0,1 1,0
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     3883 0,1 2,3
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     455 0,2 0,3
73 Transportmedel     2190 0,1 1,6

Källa: Producentprisindex 2011, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Matti Suoniemi (09) 1734 3488, Merja Pokela (09) 1734 3283, Mervi Nyfors (09) 1734 3480, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2011, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100 (SITC) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2011/12/thi_2011_12_2012-01-17_tau_017_sv.html