Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.3.2012

Producentpriserna för industrin steg med 2,2 procent i februari

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin i genomsnitt med 2,2 procent från februari 2011 till februari 2012. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 3,1 procent, medan producentpriserna inom exportindustrin steg med 1,2 procent.

Producentprisindex för industrin 2010=100, 2010:01–2012:02

Producentprisindex för industrin 2010=100, 2010:01–2012:02
Exportprisindexet steg med 1,2 procent på årsnivå och Importprisindexet med 4,5 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 4,3 procent och Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter med 4,5 procent.

Ökningen av producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att oljeprodukter, livsmedel och metaller blev dyrare jämfört med februari året innan. Prisstegringen dämpades särskilt av att elektricitet blev billigare.

Producentpriserna för industrin steg med 1,2 procent från januari till februari. Stegringen berodde främst på att elektricitet blev dyrare jämfört med föregående månad.

Producentprisindexen 2010=100

  Indextal 2012:02 2012:01 - 2012:02, % 2011:02 - 2012:02, %
Producentprisindex för industrin, totalt 107,2 1,2 2,2
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 108,8 1,7 3,1
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 105,3 0,7 1,2
Exportprisindex 105,5 0,7 1,2
Importprisindex 112,1 1,1 4,5
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 109,6 1,4 4,3
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 111,0 1,4 4,5

Producentprisindexen 1949=100

  Indextal 2012:02 2012:01 - 2012:02, % 2011:02 - 2012:02, %
Prduktionsprisindex 1977 1,2 2,5
Exportprisindex (fob) 1722 0,7 1,2
Importprisindex (cif) 1673 1,1 4,8
Partiprisindex 2232 1,4 4,1

Källa: Producentprisindex 2012, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (343,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/02/thi_2012_02_2012-03-26_tie_001_sv.html