Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Indextal 2012:06 2012:05 - 2012:06, % 2011:06 - 2012:06, %
A-E Totalt 109,0 -2,2 1,1
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 110,7 -1,0 -1,0
B Utvinning av mineral 122,9 -7,8 -0,5
C Tillverkning 106,9 -0,5 2,1
C10 Livsmedelsframställning 112,8 0,4 2,0
C11 Framställning av drycker 106,0 0,3 4,6
C13 Textilvarutillverkning 108,8 0,9 0,5
C14 Tillverkning av kläder 111,1 0,4 8,4
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 102,3 0,0 1,2
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 102,3 0,4 -1,1
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 100,7 0,2 -3,2
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 105,9 0,8 3,8
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 126,7 -7,6 -0,2
C192 Petroleumraffinering 127,7 -7,9 0,4
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 114,5 -0,5 3,3
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 103,0 0,0 4,1
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,2 0,1 5,0
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 107,0 0,6 4,3
C24 Stål- och metallframställning 102,2 -0,3 -5,6
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 109,7 -1,4 -4,4
C244 Framställning av andra metaller än järn 89,6 0,5 -11,4
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 107,1 0,4 5,5
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,6 0,1 2,0
C27 Tillverkning av elapparatur 103,5 0,2 3,1
C28 Tillverkning av övriga maskiner 106,1 0,3 3,1
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,4 0,1 1,7
C30 Tillverkning av andra transportmedel 110,6 0,8 9,6
C31 Tillverkning av möbler 104,4 0,4 4,9

Källa: Producentprisindex 2012, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Joonas Isoketo 09 1734 2992, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 24.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2012, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/06/thi_2012_06_2012-07-24_tau_007_sv.html