Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.7.2012

Producentpriserna för industrin steg med 0,5 procent i juni

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 0,5 procent från juni 2011 till juni 2012. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 1,1 procent, medan producentpriserna inom exportvaror sjönk med 0,2 procent.

Producentprisindex för industrin 2010=100, 2010:01–2012:06

Producentprisindex för industrin 2010=100, 2010:01–2012:06
Exportprisindexet sjönk med 0,2 procent på årsnivå och Importprisindexet steg med 1,1 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 2,0 procent och årsförändringen av Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter var 2,2 procent.

Ökningen av producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att oljeprodukter, fjärrvärme och livsmedel blev dyrare jämfört med juni året innan. Prisstegringen dämpades särskilt av att metaller och elektricitet blev billigare.

Producentpriserna för industrin sjönk från maj till juni med 0,7 procent. Prisnedgången berodde främst på att oljeprodukter och elektricitet blev billigare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2010=100

  Indextal 2012:06 2012:05 - 2012:06, % 2011:06 - 2012:06, %
Producentprisindex för industrin, totalt 106,4 -0,7 0,5
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 107,6 -1,0 1,1
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 104,9 -0,3 -0,2
Exportprisindex 105,1 -0,4 -0,2
Importprisindex 109,0 -2,2 1,1
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 108,5 -1,2 2,0
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 109,9 -1,2 2,2

Producentprisindex 1949=100

  Indextal 2012:06 2012:05 - 2012:06, % 2011:06 - 2012:06, %
Produktionsprisindex 1962 -0,7 0,4
Exportprisindex (fob) 1716 -0,4 -0,6
Importprisindex (cif) 1626 -2,2 1,2
Partiprisindex 2211 -1,2 1,7

Källa: Producentprisindex 2012, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Joonas Isoketo 09 1734 2992, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (347,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/06/thi_2012_06_2012-07-24_tie_001_sv.html