Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 2:a kvartalet 2012

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex (TOL 2008) 104,9 0,4 2,4
H Transport och magasinering 107,5 0,6 3,0
I Hotell- och restaurangverksamhet 106,3 -1,3 1,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 102,0 -0,3 0,9
L Fastighetsverksamhet 105,6 0,3 2,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 102,9 0,4 2,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 109,0 1,5 5,2
P Utbildning 102,5 0,0 0,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 107,3 0,0 3,0
R Kultur, nöje och fritid 105,7 0,1 2,2
S Annan serviceverksamhet 105,2 0,2 3,3
49 Landtransport; transport i rörsystem 111,5 0,6 4,4
4932 Taxitrafik 104,9 0,0 3,2
4941 Vägtransport, godstrafik 112,0 0,7 4,5
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 109,1 -0,1 1,6
52 Magasinering och stödtjänster till transport 102,4 1,1 0,8
5210 Magasinering och varulagring 102,0 0,1 0,8
5224 Godshantering 102,7 1,8 0,8
53 Post- och kurirverksamhet 101,0 0,0 1,9
5310 Postbefordran via nationella posten 99,6 0,0 2,0
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 107,5 0,0 1,4
5510 Hotellverksamhet 102,7 -5,1 -1,0
58 Förlagsverksamhet 104,0 0,7 2,8
61 Telekommunikation 87,8 -3,0 -6,1
62 IT-tjänster 105,4 0,0 2,1
63 Informationstjänster 102,9 0,0 2,0
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 105,8 0,3 2,5
6820A Hyror för kontorslokaler 104,1 0,3 2,8
6820B Hyror för affärslokaler 106,9 0,2 2,2
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 107,0 0,7 3,1
6910 Juridisk verksamhet 106,0 0,4 2,1
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 107,8 0,9 3,8
702 Konsulttjänster till företag 101,0 0,2 1,3
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 103,3 0,4 2,1
712 Teknisk provning och analys 102,6 1,1 2,2
73 Reklam och marknadsundersökning 102,3 0,7 1,8
731 Reklamverksamhet 102,2 0,7 1,7
732 Marknads- och opinionsundersökning 105,1 0,0 4,4
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 114,3 2,8 10,1
7820 Personaluthyrning 105,3 1,7 2,0
8010 Säkerhetsverksamhet 106,3 0,1 3,1
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 107,3 0,5 3,2
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 108,0 0,8 4,1
812 Rengöring och lokalvård 106,7 0,3 2,3
86 Hälso- och sjukvård 107,3 0,0 3,0
9601 Tvätteriverksamhet för företag 104,0 0,0 1,8

Källa: Producentprisindex 2012, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Isoketo 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 24.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2012, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 2:a kvartalet 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/07/thi_2012_07_2012-08-24_tau_023_sv.html