Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2012:09 2012:08 - 2012:09, % 2011:09 - 2012:09, %
A-F Totalt 109,8 112,4 110,7 0,1 3,2
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 113,2 105,2 112,0 2,4 -0,4
B Utvinning av mineral 114,4 136,1 132,4 -1,6 6,9
C Tillverkning 110,0 108,4 109,3 0,0 2,8
C10 Livsmedelsframställning 112,3 116,0 113,2 1,1 3,3
C11 Framställning av drycker 108,6 106,7 108,0 -0,4 5,3
C13 Textilvarutillverkning 100,1 108,0 105,3 -0,3 -0,8
C14 Tillverkning av kläder 109,4 111,8 111,6 -0,5 6,1
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 100,2 104,2 100,7 0,5 -0,6
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 97,7 104,1 98,8 -1,1 -3,0
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 96,0 103,3 97,0 -1,6 -4,1
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 106,5 105,9 106,3 0,7 1,4
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     97,1 -0,2 -2,0
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 116,5 115,4 115,9 0,7 3,4
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,6 111,8 111,7 0,4 3,7
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 107,6 106,3 107,3 0,1 2,6
C24 Stål- och metallframställning 105,3 100,6 102,9 -1,6 -5,1
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 110,3 107,6 109,8 -0,6 3,9
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,6 97,4 97,5 0,3 1,9
C27 Tillverkning av elapparatur 111,4 103,0 105,7 -0,3 2,1
C28 Tillverkning av övriga maskiner 100,8 106,6 104,1 0,0 2,1
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,5 103,6 103,6 -0,1 1,7
C31 Tillverkning av möbler 104,8 104,8 104,8 -0,1 2,1
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     107,2 0,0 4,6
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     102,9 1,8 2,5
E36 Vattenförsörjning     110,9 0,0 4,6
F Byggverksamhet     109,3 0,2 5,4

Källa: Producentprisindex 2012, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 24.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2012, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/09/thi_2012_09_2012-10-24_tau_009_sv.html