Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.12.2012

Producentpriserna för industrin steg i november med 1,3 procent

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 1,3 procent från november 2011 till november 2012. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 2,2 procent, medan producentpriserna på exportprodukter steg med 0,3 procent.

Producentprisindex för industrin 2010=100, 2010:01–2012:11

Producentprisindex för industrin 2010=100, 2010:01–2012:11
Exportprisindexet steg med 0,5 procent på årsnivå och Importprisindexet med 1,4 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 2,5 procent och årsförändringen av Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter var 2,8 procent.

Ökningen av producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att oljeprodukter, livsmedel och kemikalier blev dyrare jämfört med november året innan. Prisstegringen dämpades i synnerhet av att massa och elektronisk utrustning blev billigare.

Producentpriserna för industrin sjönk från oktober till november med 0,3 procent. Prisnedgången berodde främst på att oljeprodukter blev billigare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2010=100

  Indextal 2012:11 2012:10 - 2012:11, % 2011:11 - 2012:11, %
Producentprisindex för industrin, totalt 106,8 -0,3 1,3
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 108,7 -0,5 2,2
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 104,5 -0,2 0,3
Exportprisindex 104,7 -0,2 0,5
Importprisindex 110,7 -0,6 1,4
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 109,9 -0,4 2,5
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 111,2 -0,3 2,8

Producentprisindex 1949=100

  Indextal 2012:11 2012:10 - 2012:11, % 2011:11 - 2012:11, %
Produktionsprisindex 1969 -0,3 1,4
Exportprisindex (fob) 1709 -0,2 0,7
Importprisindex (cif) 1652 -0,6 1,2
Partiprisindex 2237 -0,3 2,6

Källa: Producentprisindex 2012, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (352,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/11/thi_2012_11_2012-12-21_tie_001_sv.html