Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2012:12 2012:11 - 2012:12, % 2011:12 - 2012:12, %
A-F Totalt 109,7 110,0 109,8 0,0 2,6
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 116,4 107,2 115,1 0,3 5,8
B Utvinning av mineral 112,5 127,9 125,3 -1,6 -0,1
C Tillverkning 108,8 107,2 108,1 -0,3 1,8
C10 Livsmedelsframställning 113,4 116,7 114,2 0,3 4,2
C11 Framställning av drycker 110,4 106,4 109,3 -0,1 3,3
C13 Textilvarutillverkning 100,2 107,3 104,8 0,0 -1,1
C14 Tillverkning av kläder 110,1 111,6 111,5 -0,4 0,6
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 100,5 103,1 100,9 0,2 0,3
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 97,8 103,7 98,8 1,1 1,2
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 96,3 103,1 97,3 1,5 1,3
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 105,3 105,1 105,3 -0,2 0,8
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     96,9 -0,1 -1,6
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 115,2 115,4 115,3 -0,7 3,0
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,5 112,4 112,4 0,3 4,2
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 107,0 106,0 106,7 0,3 1,6
C24 Stål- och metallframställning 104,1 98,1 101,0 -0,4 -3,6
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 109,2 107,0 108,7 -0,5 2,4
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,8 96,8 96,8 -0,2 1,9
C27 Tillverkning av elapparatur 111,9 103,1 106,0 0,0 2,2
C28 Tillverkning av övriga maskiner 100,8 105,8 103,6 -0,3 1,4
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,5 103,3 103,2 -0,2 0,9
C31 Tillverkning av möbler 104,8 104,2 104,6 -0,2 1,4
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     107,3 0,0 4,6
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     105,2 3,8 8,3
E36 Vattenförsörjning     110,9 0,0 4,6
F Byggverksamhet     109,7 0,4 4,2

Källa: Producentprisindex 2012, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2012, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2012/12/thi_2012_12_2013-01-24_tau_009_sv.html