Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2013:01 2012:12 - 2013:01, % 2012:01 - 2013:01, %
A-F Totalt 110,0 110,4 110,2 0,3 2,0
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 116,0 107,1 114,7 -0,3 8,3
B Utvinning av mineral 116,5 130,4 128,1 2,2 -1,8
C Tillverkning 109,2 107,2 108,3 0,2 1,3
C10 Livsmedelsframställning 113,4 116,8 114,3 0,0 3,8
C11 Framställning av drycker 111,8 106,5 110,3 0,9 3,4
C13 Textilvarutillverkning 99,4 106,3 103,9 -0,8 -1,4
C14 Tillverkning av kläder 110,8 110,3 110,4 -1,0 0,4
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 101,3 104,1 101,7 0,8 2,3
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 96,9 103,4 98,0 -0,9 1,5
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 95,1 102,6 96,1 -1,2 1,6
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 105,9 105,2 105,7 0,4 1,2
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     97,8 0,9 -1,1
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 117,1 115,3 116,1 0,7 4,2
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,2 112,4 112,8 0,4 3,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 107,4 106,4 107,2 0,4 0,9
C24 Stål- och metallframställning 101,8 97,8 99,8 -1,3 -4,8
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 108,7 107,0 108,3 -0,4 0,7
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,7 97,4 97,3 0,6 1,7
C27 Tillverkning av elapparatur 112,0 103,4 106,2 0,2 1,9
C28 Tillverkning av övriga maskiner 101,2 104,9 103,3 -0,3 0,7
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,2 103,2 103,2 0,0 0,4
C31 Tillverkning av möbler 105,8 104,1 105,2 0,6 1,4
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     109,3 1,8 3,7
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     103,9 -1,2 3,8
E36 Vattenförsörjning     113,1 1,9 3,0
F Byggverksamhet     110,2 0,4 3,9

Källa: Producentprisindex 2013, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 25.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2013, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2013/01/thi_2013_01_2013-02-25_tau_009_sv.html