Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2013:01 2012:12 - 2013:01, % 2012:01 - 2013:01, %
A-E Totalt 112,1 113,3 112,5 1,2 2,8
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 116,8 108,4 115,6 0,5 9,1
B Utvinning av mineral 117,9 139,6 136,0 3,0 -0,4
C Tillverkning 111,1 109,0 110,2 1,0 2,1
C10 Livsmedelsframställning 116,0 120,5 117,1 0,9 4,9
C11 Framställning av drycker 116,0 106,7 113,6 2,3 3,7
C13 Textilvarutillverkning 100,6 107,6 105,2 0,0 -0,6
C14 Tillverkning av kläder 112,2 111,7 111,7 -0,2 1,2
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 102,6 105,3 102,9 1,6 3,1
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 98,0 104,6 99,1 -0,1 2,4
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 96,2 103,8 97,3 -0,4 2,5
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 107,2 106,4 107,0 1,2 2,0
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 118,5 116,7 117,5 1,6 5,0
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 114,6 113,8 114,2 1,2 4,3
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 108,7 107,7 108,5 1,2 1,7
C24 Stål- och metallframställning 103,0 99,0 101,0 -0,5 -4,0
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 110,0 108,3 109,6 0,4 1,5
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,9 98,6 98,5 1,4 2,5
C27 Tillverkning av elapparatur 113,4 104,6 107,5 1,0 2,7
C28 Tillverkning av övriga maskiner 102,5 106,2 104,6 0,5 1,5
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,5 104,7 104,7 0,7 2,0
C31 Tillverkning av möbler 107,1 105,3 106,5 1,4 2,2
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     110,6 2,6 4,5
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     110,8 0,0 4,6
E36 Vattenförsörjning     114,5 2,8 3,9
F Byggverksamhet     111,5 1,2 4,7

Källa: Producentprisindex 2013, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 25.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2013, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2013/01/thi_2013_01_2013-02-25_tau_011_sv.html