Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Indextal 2013:02 2013:01 - 2013:02, % 2012:02 - 2013:02, %
A-E Totalt 111,1 0,6 -0,9
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 105,8 -1,2 -6,6
B Utvinning av mineral 132,5 1,5 -4,0
C Tillverkning 107,6 0,3 0,6
C10 Livsmedelsframställning 119,3 2,1 6,6
C11 Framställning av drycker 106,5 0,1 1,4
C13 Textilvarutillverkning 106,4 0,0 -1,1
C14 Tillverkning av kläder 110,6 0,2 1,5
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 105,2 1,1 2,7
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 102,0 -1,4 3,3
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 101,3 -1,3 6,1
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 103,5 -1,6 -2,0
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 137,1 3,3 -1,8
C192 Petroleumraffinering 138,8 3,5 -1,4
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 116,2 0,7 3,4
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 103,8 -0,4 0,7
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,0 -0,3 1,4
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 106,8 0,5 0,2
C24 Stål- och metallframställning 96,9 -0,9 -7,1
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 102,4 -0,6 -6,0
C244 Framställning av andra metaller än järn 87,8 -1,9 -8,4
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 106,9 -0,1 0,9
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,9 -0,5 1,6
C27 Tillverkning av elapparatur 103,2 -0,1 1,2
C28 Tillverkning av övriga maskiner 104,9 0,0 0,0
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,3 0,0 0,5
C30 Tillverkning av andra transportmedel 102,8 -0,5 -3,3
C31 Tillverkning av möbler 104,2 0,1 1,4

Källa: Producentprisindex 2013, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 25.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2013, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2013/02/thi_2013_02_2013-03-25_tau_007_sv.html