Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Exportvaror Totalt 2013:03 2013:02 - 2013:03, % 2012:03 - 2013:03, %
B-E Totalt 110,2 104,5 107,6 0,3 0,0
B Utvinning av mineral 117,1 105,6 116,2 -1,0 1,3
C Tillverkning 110,2 104,6 107,3 0,2 -0,4
C10 Livsmedelsframställning 115,0 114,2 114,9 0,8 3,7
C11 Framställning av drycker 111,9 109,1 111,5 0,3 2,8
C13 Textilvarutillverkning 100,5 104,8 102,7 -0,9 -1,9
C14 Tillverkning av kläder 110,2 106,8 108,0 0,1 1,4
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 101,2 101,5 101,3 0,0 1,2
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 96,5 102,9 100,8 1,3 -0,9
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 94,7 102,7 100,3 1,4 -0,9
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 105,8 107,0 106,2 0,8 -0,4
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     99,6 0,0 0,4
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 120,1 108,6 114,0 1,3 0,7
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,6 108,8 111,6 0,0 3,9
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 109,1 105,2 108,2 0,9 2,7
C24 Stål- och metallframställning 103,3 95,6 98,1 1,5 -5,0
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 109,0 113,8 109,8 0,0 0,0
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,4 91,3 91,9 0,0 -5,3
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     102,9 0,1 1,6
C27 Tillverkning av elapparatur 112,9 104,4 106,5 -0,5 3,1
C28 Tillverkning av övriga maskiner 101,5 106,2 104,7 0,5 2,3
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,9 104,4 104,3 -0,3 1,6
C31 Tillverkning av möbler 107,1 106,1 106,9 0,0 2,2
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     106,3 1,3 5,2
E36 Vattenförsörjning     113,9 0,0 2,7

Källa: Producentprisindex 2013, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2013, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2013/03/thi_2013_03_2013-04-24_tau_003_sv.html