Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Exportvaror Totalt 2013:04 2013:03 - 2013:04, % 2012:04 - 2013:04, %
B-E Totalt 109,5 103,8 106,9 -0,6 -0,5
B Utvinning av mineral 114,7 105,8 114,0 -1,9 1,2
C Tillverkning 109,3 103,9 106,6 -0,7 -1,0
C10 Livsmedelsframställning 114,9 114,7 114,8 -0,1 3,4
C11 Framställning av drycker 111,7 108,6 111,3 -0,2 2,5
C13 Textilvarutillverkning 96,4 105,7 101,2 -1,4 -3,1
C14 Tillverkning av kläder 110,2 106,8 108,0 0,0 1,4
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 101,1 102,3 101,6 0,2 1,2
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 97,3 103,0 101,1 0,3 -1,2
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 95,6 102,9 100,7 0,4 -1,3
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 106,0 105,5 105,8 -0,3 -0,4
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     100,2 0,6 1,1
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 118,7 107,4 112,7 -1,1 -0,3
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,9 108,9 111,8 0,2 3,4
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 109,2 105,3 108,2 0,1 2,6
C24 Stål- och metallframställning 102,8 93,8 96,7 -1,4 -5,2
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 109,2 113,8 110,0 0,1 -0,4
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,4 92,0 92,5 0,7 -3,2
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     102,9 0,0 1,5
C27 Tillverkning av elapparatur 113,5 103,9 106,3 -0,2 2,8
C28 Tillverkning av övriga maskiner 101,6 106,3 104,8 0,0 2,2
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,7 105,2 105,1 0,8 1,7
C31 Tillverkning av möbler 107,1 106,7 107,1 0,1 2,3
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     106,5 0,3 5,9
E36 Vattenförsörjning     113,9 0,0 2,7

Källa: Producentprisindex 2013, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2013, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2013/04/thi_2013_04_2013-05-24_tau_003_sv.html