Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Indextal 2013:04 2013:03 - 2013:04, % 2012:04 - 2013:04, %
A-E Totalt 109,0 -1,4 -2,7
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 110,6 -1,2 -1,1
B Utvinning av mineral 123,6 -4,2 -10,0
C Tillverkning 106,7 -0,7 -0,8
C10 Livsmedelsframställning 119,4 0,6 6,7
C11 Framställning av drycker 107,4 0,9 1,7
C13 Textilvarutillverkning 106,2 -0,9 -1,7
C14 Tillverkning av kläder 110,6 -0,4 0,3
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 105,6 0,6 2,1
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 103,1 1,0 1,6
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 103,0 1,7 3,2
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 103,2 -0,4 -1,8
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 127,5 -4,6 -10,6
C192 Petroleumraffinering 128,8 -4,7 -10,7
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 116,0 -0,5 1,1
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 103,8 0,0 0,8
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,5 -0,2 0,6
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 106,6 0,4 1,2
C24 Stål- och metallframställning 94,3 -2,7 -8,6
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 100,9 -1,2 -8,9
C244 Framställning av andra metaller än järn 83,0 -5,2 -8,9
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 107,1 -0,1 0,1
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,0 0,0 0,7
C27 Tillverkning av elapparatur 103,4 -0,5 0,5
C28 Tillverkning av övriga maskiner 105,4 0,0 0,0
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,0 -1,0 -0,9
C30 Tillverkning av andra transportmedel 104,5 0,1 -2,4
C31 Tillverkning av möbler 105,0 -0,2 1,7

Källa: Producentprisindex 2013, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2013, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2013/04/thi_2013_04_2013-05-24_tau_007_sv.html