Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2013:04 2013:03 - 2013:04, % 2012:04 - 2013:04, %
A-F Totalt 110,5 109,0 110,0 -0,8 0,1
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 117,4 110,5 116,4 -0,9 6,1
B Utvinning av mineral 114,7 123,6 122,1 -3,8 -8,3
C Tillverkning 109,3 106,7 108,2 -0,7 -0,4
C10 Livsmedelsframställning 114,9 119,3 116,0 0,0 4,4
C11 Framställning av drycker 111,7 107,5 110,5 0,1 2,4
C13 Textilvarutillverkning 96,4 106,1 102,8 -1,9 -2,5
C14 Tillverkning av kläder 110,2 110,6 110,6 -0,4 0,4
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 101,1 105,6 101,8 0,0 1,9
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 97,3 103,1 98,2 0,8 -0,9
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 95,6 103,0 96,6 1,0 -1,0
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 106,0 103,2 105,2 0,0 -0,5
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     99,7 0,8 1,0
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 118,7 116,0 117,2 -0,8 1,6
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,9 111,6 112,9 0,1 2,6
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 109,2 106,7 108,6 0,1 2,4
C24 Stål- och metallframställning 102,8 94,3 98,4 -1,6 -6,2
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 109,2 107,1 108,8 0,1 -0,7
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,4 97,0 96,9 0,0 0,5
C27 Tillverkning av elapparatur 113,5 103,4 106,7 -0,1 1,9
C28 Tillverkning av övriga maskiner 101,6 105,4 103,7 0,0 0,5
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,7 102,0 102,3 -0,8 -0,7
C31 Tillverkning av möbler 107,1 105,0 106,5 0,0 2,2
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     110,3 0,1 3,1
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     106,1 -0,1 6,0
E36 Vattenförsörjning     113,9 0,0 2,7
F Byggverksamhet     110,7 0,0 2,1

Källa: Producentprisindex 2013, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2013, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2013/04/thi_2013_04_2013-05-24_tau_009_sv.html