Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 1:a kvartalet 2013

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex (TOL 2008) 105,7 0,5 1,2
H Transport och magasinering 106,3 -0,7 -0,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 109,8 1,4 2,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 103,2 1,0 0,8
L Fastighetsverksamhet 108,5 0,1 3,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 103,8 0,9 1,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 110,4 1,2 2,8
P Utbildning 106,2 0,0 3,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 110,4 2,7 2,9
R Kultur, nöje och fritid 109,5 1,4 3,7
S Annan serviceverksamhet 107,7 1,9 2,6
49 Landtransport; transport i rörsystem 111,7 0,3 0,8
4932 Taxitrafik 107,5 -0,9 2,5
4941 Vägtransport, godstrafik 112,0 0,4 0,7
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 105,3 -0,3 -3,6
52 Magasinering och stödtjänster till transport 103,7 1,1 2,4
5210 Magasinering och varulagring 101,5 -0,7 -0,4
5224 Godshantering 105,3 2,3 4,4
53 Post- och kurirverksamhet 107,6 0,3 6,6
5310 Postbefordran via nationella posten 107,1 -0,1 7,5
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 110,0 2,3 2,3
5510 Hotellverksamhet 106,4 0,7 -1,7
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 112,1 1,8 4,4
58 Förlagsverksamhet 105,6 0,7 2,2
61 Telekommunikation 85,7 0,0 -5,3
62 IT-tjänster 107,6 1,4 2,1
63 Informationstjänster 103,8 0,8 0,8
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 108,9 0,2 3,2
6820A Hyror för kontorslokaler 106,8 0,2 2,9
6820B Hyror för affärslokaler 110,3 0,2 3,4
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 107,2 0,3 0,9
6910 Juridisk verksamhet 105,6 -0,3 -0,1
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 108,4 0,8 1,5
702 Konsulttjänster till företag 102,6 1,5 1,7
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 104,4 1,0 1,5
712 Teknisk provning och analys 103,2 0,3 1,6
73 Reklam och marknadsundersökning 102,2 0,1 0,5
731 Reklamverksamhet 101,9 0,0 0,4
732 Marknads- och opinionsundersökning 107,3 1,2 2,1
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 114,0 -0,2 2,5
7820 Personaluthyrning 105,4 0,7 1,8
8010 Säkerhetsverksamhet 111,3 2,7 4,8
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 110,4 2,7 3,4
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 111,4 2,9 4,0
812 Rengöring och lokalvård 109,4 2,4 2,8
85 Utbildning 106,2 0,0 3,6
86 Hälso- och sjukvård 110,4 2,7 2,9
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 111,0 1,2 4,4
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 108,4 1,6 3,2
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 109,4 1,9 3,5
9601 Tvätteriverksamhet för företag 105,3 1,9 1,3

Källa: Producentprisindex 2013, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2013, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 1:a kvartalet 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2013/04/thi_2013_04_2013-05-24_tau_023_sv.html