Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Indextal 2013:06 2013:05 - 2013:06, % 2012:06 - 2013:06, %
A-E Totalt 108,5 -0,4 -0,4
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 109,6 -1,0 -1,0
B Utvinning av mineral 122,2 -1,4 -0,5
C Tillverkning 106,3 -0,3 -0,6
C10 Livsmedelsframställning 119,3 0,1 5,7
C11 Framställning av drycker 108,8 1,3 2,7
C13 Textilvarutillverkning 106,6 0,1 -2,0
C14 Tillverkning av kläder 109,9 -0,3 -1,1
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 106,2 1,5 3,8
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 103,7 0,3 1,3
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 104,0 0,4 3,2
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 103,2 0,0 -2,6
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 126,5 -1,2 -0,2
C192 Petroleumraffinering 127,9 -1,3 0,1
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 114,4 -0,8 -0,1
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 103,4 -0,1 0,4
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,8 -0,3 1,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 106,1 -0,7 -0,9
C24 Stål- och metallframställning 91,7 -1,6 -10,3
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 100,2 -0,4 -8,7
C244 Framställning av andra metaller än järn 77,5 -4,1 -13,5
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 107,1 0,0 0,0
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,1 -0,3 0,5
C27 Tillverkning av elapparatur 103,5 0,2 0,0
C28 Tillverkning av övriga maskiner 105,4 0,1 -0,7
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,2 0,3 -1,1
C30 Tillverkning av andra transportmedel 103,9 -0,8 -6,0
C31 Tillverkning av möbler 104,5 -0,5 0,2

Källa: Producentprisindex 2013, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Riikka Marttila 09 1734 2960, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2013, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2013/06/thi_2013_06_2013-07-24_tau_007_sv.html