Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100 (TOL 2008), 2:a kvartalet 2013

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex (TOL 2008) 105,8 0,0 0,8
H Transport och magasinering 105,7 -0,6 -1,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 109,9 0,1 3,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 103,0 -0,1 1,0
L Fastighetsverksamhet 108,9 0,3 3,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 104,2 0,4 1,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 110,8 0,4 1,6
P Utbildning 106,2 0,0 3,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 110,6 0,1 3,1
R Kultur, nöje och fritid 109,6 0,1 3,8
S Annan serviceverksamhet 108,5 0,7 3,1
49 Landtransport; transport i rörsystem 111,2 -0,5 -0,3
4932 Taxitrafik 107,5 0,0 2,5
4941 Vägtransport, godstrafik 111,5 -0,5 -0,5
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 103,6 -1,7 -5,1
52 Magasinering och stödtjänster till transport 101,9 -1,8 -0,5
5210 Magasinering och varulagring 101,5 0,0 -0,5
5224 Godshantering 102,1 -3,0 -0,5
53 Post- och kurirverksamhet 110,0 2,3 9,0
5310 Postbefordran via nationella posten 109,9 2,7 10,3
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 110,4 0,3 2,6
5510 Hotellverksamhet 105,6 -0,7 2,9
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 112,8 0,6 3,8
58 Förlagsverksamhet 106,1 0,5 2,0
61 Telekommunikation 84,2 -1,7 -4,0
62 IT-tjänster 107,6 0,0 2,1
63 Informationstjänster 103,9 0,1 0,9
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 109,2 0,3 3,3
6820A Hyror för kontorslokaler 107,3 0,4 3,0
6820B Hyror för affärslokaler 110,6 0,3 3,4
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 108,1 0,8 1,0
6910 Juridisk verksamhet 105,6 0,0 -0,4
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 110,0 1,4 2,1
702 Konsulttjänster till företag 103,4 0,7 2,3
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 104,6 0,2 1,2
712 Teknisk provning och analys 101,4 -1,7 -1,2
73 Reklam och marknadsundersökning 102,9 0,7 0,6
731 Reklamverksamhet 102,7 0,8 0,5
732 Marknads- och opinionsundersökning 107,6 0,3 2,4
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 114,0 0,0 -0,2
7820 Personaluthyrning 106,4 0,9 1,0
8010 Säkerhetsverksamhet 111,7 0,4 5,1
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 110,8 0,4 3,2
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 111,8 0,4 3,5
812 Rengöring och lokalvård 109,8 0,3 2,9
85 Utbildning 106,2 0,0 3,6
86 Hälso- och sjukvård 110,6 0,1 3,1
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 110,9 -0,1 4,8
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 108,7 0,2 3,0
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 109,5 0,1 3,3
9601 Tvätteriverksamhet för företag 107,0 1,6 2,9

Källa: Producentprisindex 2013, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Riikka Marttila 09 1734 2960, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2013, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100 (TOL 2008), 2:a kvartalet 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2013/06/thi_2013_06_2013-07-24_tau_023_sv.html