Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Indextal 2013:07 2013:06 - 2013:07, % 2012:07 - 2013:07, %
A-E Totalt 108,8 0,3 -1,8
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 108,5 -1,0 -0,1
B Utvinning av mineral 124,2 1,6 -4,3
C Tillverkning 106,4 0,1 -1,2
C10 Livsmedelsframställning 117,5 -1,5 4,2
C11 Framställning av drycker 109,6 0,7 2,5
C13 Textilvarutillverkning 105,8 -0,7 -1,6
C14 Tillverkning av kläder 110,8 0,8 -1,1
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 106,6 0,4 3,2
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 103,5 -0,2 -1,3
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 103,6 -0,4 -0,7
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 103,5 0,3 -2,6
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 129,2 2,1 -3,4
C192 Petroleumraffinering 130,8 2,3 -3,2
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 114,6 0,1 0,3
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 102,9 -0,5 -0,1
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,1 0,2 1,8
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 106,4 0,3 -0,4
C24 Stål- och metallframställning 91,3 -0,4 -10,4
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 100,3 0,1 -9,0
C244 Framställning av andra metaller än järn 77,0 -0,6 -13,1
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 107,0 -0,1 -0,8
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,7 -0,3 -0,4
C27 Tillverkning av elapparatur 104,2 0,7 0,7
C28 Tillverkning av övriga maskiner 105,3 -0,1 -1,2
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,3 0,0 -1,3
C30 Tillverkning av andra transportmedel 103,9 0,0 -7,2
C31 Tillverkning av möbler 104,8 0,2 -0,2

Källa: Producentprisindex 2013, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Riikka Marttila 09 1734 2992, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2013, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2013/07/thi_2013_07_2013-08-26_tau_007_sv.html