Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2013:08 2013:07 - 2013:08, % 2012:08 - 2013:08, %
A-E Totalt 112,5 111,8 112,3 0,0 0,3
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 116,1 108,9 115,1 -1,5 5,2
B Utvinning av mineral 115,7 134,7 131,5 -0,3 -6,6
C Tillverkning 111,6 107,9 110,0 0,0 -0,2
C10 Livsmedelsframställning 118,3 120,7 118,9 0,0 4,5
C11 Framställning av drycker 116,3 109,9 114,6 -0,3 3,0
C13 Textilvarutillverkning 98,3 107,4 104,2 0,2 -1,7
C14 Tillverkning av kläder 112,3 110,7 110,9 -1,2 -1,6
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 105,1 108,4 105,5 0,6 4,9
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 99,0 104,5 99,9 0,9 -0,4
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 97,3 104,5 98,3 1,1 -0,6
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 107,1 104,6 106,4 0,2 0,4
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 115,3 115,2 115,3 -0,3 -0,3
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 114,8 114,2 114,5 -0,3 2,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 112,0 107,8 110,9 0,8 3,1
C24 Stål- och metallframställning 102,7 92,1 97,2 -0,3 -7,4
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 110,4 108,3 110,0 -0,1 -0,8
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,1 97,6 97,5 -0,4 0,0
C27 Tillverkning av elapparatur 113,7 104,9 107,8 -0,7 1,2
C28 Tillverkning av övriga maskiner 102,4 106,5 104,7 -0,1 0,3
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,5 103,9 104,1 0,0 0,3
C31 Tillverkning av möbler 108,8 105,4 107,7 -0,3 2,3
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     111,7 0,0 3,7
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     113,1 2,6 5,9
E36 Vattenförsörjning     115,3 0,0 3,5
F Byggverksamhet     112,4 0,1 2,7

Källa: Producentprisindex 2013, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2013, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2013/08/thi_2013_08_2013-09-24_tau_011_sv.html