Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100 (TOL 2008), 3:a kvartalet 2013

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex (TOL 2008) 105,7 -0,1 1,0
H Transport och magasinering 105,6 -0,1 -1,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 107,5 -2,2 1,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 102,6 -0,4 0,6
L Fastighetsverksamhet 108,9 0,0 3,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 104,0 -0,2 1,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 112,1 1,2 2,9
P Utbildning 106,5 0,2 2,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 110,6 0,0 2,9
R Kultur, nöje och fritid 109,6 0,0 3,1
S Annan serviceverksamhet 109,2 0,7 3,6
49 Landtransport; transport i rörsystem 111,5 0,3 0,0
4932 Taxitrafik 110,6 2,9 2,0
4941 Vägtransport, godstrafik 111,5 0,1 -0,2
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 101,2 -2,3 -3,7
52 Magasinering och stödtjänster till transport 102,0 0,2 -0,1
5210 Magasinering och varulagring 102,1 0,7 0,0
5224 Godshantering 102,0 -0,2 -0,1
53 Post- och kurirverksamhet 109,9 -0,1 4,6
5310 Postbefordran via nationella posten 109,9 0,0 5,0
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 110,0 -0,4 2,5
5510 Hotellverksamhet 98,7 -6,5 -2,7
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 113,5 0,6 3,6
58 Förlagsverksamhet 106,6 0,4 1,9
61 Telekommunikation 82,7 -1,9 -4,9
62 IT-tjänster 107,5 -0,1 1,7
63 Informationstjänster 103,9 0,0 0,9
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 109,2 -0,0 3,2
6820A Hyror för kontorslokaler 107,2 -0,0 3,0
6820B Hyror för affärslokaler 110,6 -0,0 3,4
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 108,4 0,3 1,2
6910 Juridisk verksamhet 106,4 0,8 0,0
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 109,9 -0,1 2,1
702 Konsulttjänster till företag 103,4 0,1 1,9
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 104,6 0,0 1,5
712 Teknisk provning och analys 101,1 -0,3 -1,7
73 Reklam och marknadsundersökning 101,7 -1,2 0,6
731 Reklamverksamhet 101,4 -1,3 0,5
732 Marknads- och opinionsundersökning 107,6 0,0 2,4
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 117,5 3,0 3,0
7820 Personaluthyrning 106,6 0,2 1,8
8010 Säkerhetsverksamhet 111,8 0,1 4,1
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 111,1 0,3 3,4
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 111,8 0,0 3,3
812 Rengöring och lokalvård 110,5 0,6 3,5
85 Utbildning 106,5 0,2 2,7
86 Hälso- och sjukvård 110,6 0,0 2,9
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 111,4 0,4 4,5
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 108,3 -0,3 2,1
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 110,4 0,8 3,2
9601 Tvätteriverksamhet för företag 107,5 0,4 4,2

Källa: Producentprisindex 2013, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Toni Udd 09 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 25.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2013, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100 (TOL 2008), 3:a kvartalet 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2013/10/thi_2013_10_2013-11-25_tau_023_sv.html