Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2022, februari

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2013:11 2013:10 - 2013:11, % 2012:11 - 2013:11, %
A-F Totalt 109,8 107,1 108,9 -0,3 -0,9
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 113,4 103,1 111,9 -0,2 -2,4
B Utvinning av mineral 115,7 121,0 120,1 -0,5 -5,7
C Tillverkning 108,7 105,2 107,2 -0,1 -1,2
C10 Livsmedelsframställning 114,5 116,3 114,9 0,2 0,9
C11 Framställning av drycker 112,7 109,7 111,9 -0,1 2,3
C13 Textilvarutillverkning 98,5 105,6 103,1 0,6 -1,6
C14 Tillverkning av kläder 111,3 107,5 107,8 0,2 -3,7
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 103,1 105,2 103,4 -0,1 2,7
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 96,8 101,0 97,4 -0,2 -0,2
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 95,1 99,7 95,7 -0,3 -0,1
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 105,2 103,7 104,8 0,3 -0,7
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     100,4 0,1 3,5
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 113,7 112,0 112,8 0,0 -2,9
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,3 113,3 112,8 0,0 0,6
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 109,8 105,4 108,7 0,0 2,1
C24 Stål- och metallframställning 97,6 89,4 93,4 -1,4 -8,0
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 109,9 107,6 109,4 0,1 0,2
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,0 95,9 95,9 0,1 -1,1
C27 Tillverkning av elapparatur 112,2 103,1 106,1 -0,1 0,1
C28 Tillverkning av övriga maskiner 101,4 104,9 103,4 0,2 -0,5
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,5 102,4 102,4 0,0 -1,0
C31 Tillverkning av möbler 107,5 103,6 106,2 0,2 1,4
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     110,4 0,0 2,9
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     104,7 -2,9 3,4
E36 Vattenförsörjning     115,3 0,0 3,9
F Byggverksamhet     111,2 0,0 1,7

Källa: Producentprisindex 2013, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 23.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2013, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2013/11/thi_2013_11_2013-12-23_tau_009_sv.html