Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.12.2013

Producentpriserna för industrin sjönk med 0,9 procent i november

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med i genomsnitt 0,9 procent från november 2012 till november 2013. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden var i genomsnitt oförändrade, medan producentpriserna på exportprodukter sjönk med 2,0 procent.

Producentprisindex för industrin 2010=100, 2010:01–2013:11

Producentprisindex för industrin 2010=100, 2010:01–2013:11
Nedgången i producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att oljeprodukter, metallframställning samt kemikalier och kemiska produkter blev billigare jämfört med november året innan. Nedgången av producentpriserna dämpades särskilt av att fjärrvärme, tillverkning av trä och varor av trä och maskiner och apparater blev dyrare.

Exportprisindexet sjönk med 2,1 procent på årsnivå och Importprisindexet med 3,3 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror sjönk med 0,9 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter steg med 0,1 procent.

Exportpriserna sjönk i synnerhet på grund av att oljeprodukter och metallframställning blev billigare jämfört med november i fjol. Prisnedgången dämpades särskilt av att maskiner och apparater samt elektroniska apparater blev dyrare. Nedgången i importpriserna påverkades i sin tur särskilt av att råolja och metallframställning blev billigare jämfört med november i fjol. Prisnedgången dämpades i synnerhet av att gummi- och plastvaror blev dyrare.

Producentpriserna för industrin sjönk från oktober till november med 0,3 procent. Prisnedgången berodde främst på att el och oljeprodukter blev billigare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2010=100

  Indextal 2013:11 2013:10 - 2013:11, % 2012:11 - 2013:11, %
Producentprisindex för industrin, totalt 105,9 -0,3 -0,9
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 108,7 -0,5 0,0
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 102,4 0,0 -2,0
Exportprisindex 102,6 -0,1 -2,1
Importprisindex 107,1 -0,2 -3,3
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 108,9 -0,3 -0,9
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 111,3 -0,3 0,1

Producentprisindex 1949=100

  Indextal 2013:11 2013:10 - 2013:11, % 2012:11 - 2013:11, %
Produktionsprisindex 1951 -0,3 -0,9
Exportprisindex (fob) 1674 -0,1 -2,1
Importprisindex (cif) 1598 -0,2 -3,3
Partiprisindex 2239 -0,3 0,1

Källa: Producentprisindex 2013, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (359,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2013/11/thi_2013_11_2013-12-23_tie_001_sv.html