Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2014:01 2013:12 - 2014:01, % 2013:01 - 2014:01, %
A-F Totalt 110,0 107,2 109,0 0,1 -1,1
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 113,0 104,6 111,8 -0,1 -2,6
B Utvinning av mineral 111,1 121,6 119,8 -1,2 -6,4
C Tillverkning 108,7 105,1 107,1 0,0 -1,1
C10 Livsmedelsframställning 114,0 117,5 114,9 -0,3 0,6
C11 Framställning av drycker 113,8 110,0 112,7 0,9 2,2
C13 Textilvarutillverkning 97,1 105,5 102,6 -0,4 -1,3
C14 Tillverkning av kläder 110,3 107,6 107,8 0,2 -2,4
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 103,2 105,7 103,5 1,3 1,8
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 96,2 100,7 97,0 -0,5 -1,0
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 94,2 99,3 94,9 -0,9 -1,2
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 106,4 103,7 105,7 1,0 0,0
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     100,1 -1,1 2,3
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 114,1 111,2 112,6 -0,1 -3,1
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,9 112,5 112,7 0,5 -0,1
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 110,9 105,6 109,6 1,3 2,3
C24 Stål- och metallframställning 99,8 89,3 94,4 1,0 -5,4
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 110,3 106,8 109,6 0,1 1,2
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,2 95,2 95,3 -0,4 -2,1
C27 Tillverkning av elapparatur 112,5 101,8 105,3 -0,4 -0,8
C28 Tillverkning av övriga maskiner 101,6 105,0 103,5 0,0 0,1
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,3 102,2 102,3 -0,1 -0,9
C31 Tillverkning av möbler 108,1 103,6 106,7 0,5 1,4
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     111,3 0,8 1,8
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     106,6 3,0 2,6
E36 Vattenförsörjning     117,6 2,0 4,0
F Byggverksamhet     111,5 0,2 1,2

Källa: Producentprisindex 2014, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2014, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/01/thi_2014_01_2014-02-24_tau_009_sv.html