Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2014:01 2013:12 - 2014:01, % 2013:01 - 2014:01, %
A-E Totalt 112,2 110,4 111,6 0,3 -0,8
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 113,9 105,8 112,8 -0,1 -2,4
B Utvinning av mineral 112,5 131,0 127,9 -1,1 -6,0
C Tillverkning 111,2 107,2 109,4 0,3 -0,7
C10 Livsmedelsframställning 116,6 121,5 117,9 -0,2 0,6
C11 Framställning av drycker 122,0 114,7 120,1 4,7 5,7
C13 Textilvarutillverkning 98,3 106,8 103,8 -0,4 -1,3
C14 Tillverkning av kläder 111,6 108,9 109,1 0,2 -2,4
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,4 107,0 104,8 1,3 1,8
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 97,4 101,9 98,1 -0,5 -1,0
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 95,4 100,5 96,1 -0,9 -1,3
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 107,7 105,0 106,9 1,0 0,0
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 115,5 112,6 113,9 -0,1 -3,1
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 114,2 113,8 114,1 0,5 -0,1
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 112,3 106,9 111,0 1,3 2,3
C24 Stål- och metallframställning 101,0 90,3 95,5 1,0 -5,4
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 111,7 108,1 111,0 0,1 1,2
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,4 96,3 96,5 -0,4 -2,1
C27 Tillverkning av elapparatur 113,9 103,0 106,6 -0,4 -0,8
C28 Tillverkning av övriga maskiner 102,8 106,2 104,7 0,1 0,2
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,6 103,8 103,9 -0,1 -0,8
C31 Tillverkning av möbler 109,5 104,9 108,0 0,5 1,4
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     112,6 0,8 1,8
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     112,6 1,6 1,7
E36 Vattenförsörjning     119,1 2,0 4,0
F Byggverksamhet     112,9 0,2 1,2

Källa: Producentprisindex 2014, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2014, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/01/thi_2014_01_2014-02-24_tau_011_sv.html