Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100 (TOL 2008), 4:a kvartalet 2013

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex (TOL 2008) 106,1 0,4 0,9
H Transport och magasinering 105,5 -0,1 -1,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 110,5 2,8 2,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 103,3 0,6 1,1
L Fastighetsverksamhet 110,0 1,0 1,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 104,1 0,1 1,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 112,9 0,7 3,5
P Utbildning 107,0 0,5 0,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 110,6 0,0 2,9
R Kultur, nöje och fritid 111,1 1,3 2,9
S Annan serviceverksamhet 110,1 0,9 4,3
49 Landtransport; transport i rörsystem 111,0 -0,4 -0,3
4932 Taxitrafik 110,6 0,0 2,0
4941 Vägtransport, godstrafik 111,1 -0,4 -0,4
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 101,3 0,1 -4,2
52 Magasinering och stödtjänster till transport 101,8 -0,2 -0,8
5210 Magasinering och varulagring 102,1 0,0 0,0
5224 Godshantering 101,5 -0,4 -1,3
53 Post- och kurirverksamhet 110,0 0,0 2,5
5310 Postbefordran via nationella posten 109,9 0,0 2,6
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 110,1 0,1 2,3
5510 Hotellverksamhet 106,1 7,5 0,4
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 113,5 0,0 3,0
58 Förlagsverksamhet 106,9 0,3 2,0
61 Telekommunikation 85,2 3,1 -0,5
62 IT-tjänster 107,5 0,0 1,3
63 Informationstjänster 104,2 0,4 1,2
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 110,4 1,1 1,6
6820A Hyror för kontorslokaler 108,9 1,5 2,1
6820B Hyror för affärslokaler 111,4 0,8 1,2
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 108,9 0,5 1,9
6910 Juridisk verksamhet 106,6 0,2 0,6
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 110,6 0,7 2,8
702 Konsulttjänster till företag 102,9 -0,5 1,8
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 104,5 -0,1 1,2
712 Teknisk provning och analys 101,8 0,7 -1,0
73 Reklam och marknadsundersökning 102,5 0,8 0,4
731 Reklamverksamhet 102,2 0,8 0,4
732 Marknads- och opinionsundersökning 107,6 0,0 1,5
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 119,6 1,8 4,6
7820 Personaluthyrning 107,2 0,6 2,4
8010 Säkerhetsverksamhet 111,8 0,0 3,2
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 110,8 -0,3 3,1
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 111,8 0,0 3,3
812 Rengöring och lokalvård 109,9 -0,5 2,8
85 Utbildning 107,0 0,5 0,7
86 Hälso- och sjukvård 110,6 0,0 2,9
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 113,6 1,9 3,5
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 109,3 0,9 2,4
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 111,0 0,6 3,5
9601 Tvätteriverksamhet för företag 109,0 1,4 5,5

Källa: Producentprisindex 2014, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2014, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2010=100 (TOL 2008), 4:a kvartalet 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/01/thi_2014_01_2014-02-24_tau_023_sv.html