Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2022, februari

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemska varor Importvaror Totalt 2014:02 2014:01 - 2014:02, % 2013:02 - 2014:02, %
A-F Totalt 109,9 107,1 109,0 0,0 -1,6
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 111,8 104,7 110,8 -0,9 -4,1
B Utvinning av mineral 111,4 121,2 119,6 -0,2 -8,1
C Tillverkning 109,0 105,2 107,4 0,2 -1,4
C10 Livsmedelsframställning 114,1 118,1 115,1 0,2 -0,3
C11 Framställning av drycker 113,5 109,8 112,5 -0,2 2,1
C13 Textilvarutillverkning 97,2 105,2 102,4 -0,2 -2,0
C14 Tillverkning av kläder 110,3 108,8 108,9 1,1 -1,6
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 102,7 104,6 102,9 -0,6 1,3
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 96,5 100,8 97,2 0,2 0,5
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 94,5 99,5 95,2 0,2 0,4
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 106,8 103,8 105,9 0,3 0,6
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     101,9 1,8 3,1
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 114,4 110,9 112,5 -0,1 -3,8
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 114,2 112,7 113,5 0,7 0,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 110,4 105,8 109,3 -0,3 1,7
C24 Stål- och metallframställning 99,5 89,1 94,1 -0,3 -5,4
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 110,4 106,6 109,6 0,0 1,2
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 95,6 95,1 95,2 -0,1 -1,7
C27 Tillverkning av elapparatur 112,2 101,9 105,3 0,0 -1,2
C28 Tillverkning av övriga maskiner 101,3 105,1 103,4 0,0 0,0
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,6 102,3 102,6 0,2 -0,7
C31 Tillverkning av möbler 109,1 103,7 107,4 0,7 1,2
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     112,2 0,8 2,1
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     104,5 -2,0 0,2
E36 Vattenförsörjning     118,5 0,7 4,1
F Byggverksamhet     111,5 0,0 1,0

Källa: Producentprisindex 2014, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2014, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/02/thi_2014_02_2014-03-24_tau_009_sv.html