Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemska varor Importvaror Totalt 2014:02 2014:01 - 2014:02, % 2013:02 - 2014:02, %
A-E Totalt 112,2 110,4 111,6 0,0 -1,4
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 112,8 105,9 111,8 -0,9 -4,0
B Utvinning av mineral 112,7 130,9 127,8 0,0 -7,2
C Tillverkning 111,5 107,3 109,7 0,2 -1,0
C10 Livsmedelsframställning 116,8 122,2 118,1 0,2 -0,2
C11 Framställning av drycker 122,2 114,7 120,2 0,1 6,0
C13 Textilvarutillverkning 98,4 106,5 103,7 -0,2 -2,0
C14 Tillverkning av kläder 111,6 110,1 110,2 1,1 -1,6
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 103,9 105,9 104,2 -0,6 1,3
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 97,7 102,0 98,4 0,3 0,5
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 95,6 100,7 96,3 0,2 0,4
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 108,1 105,0 107,2 0,3 0,6
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 115,8 112,2 113,8 -0,1 -3,8
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 115,6 114,0 114,9 0,7 0,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 111,8 107,1 110,6 -0,3 1,7
C24 Stål- och metallframställning 100,7 90,2 95,2 -0,3 -5,4
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 111,7 107,9 111,0 0,0 1,2
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,8 96,3 96,3 -0,1 -1,7
C27 Tillverkning av elapparatur 113,6 103,1 106,6 0,0 -1,2
C28 Tillverkning av övriga maskiner 102,6 106,4 104,7 0,0 0,0
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,9 104,0 104,1 0,3 -0,6
C31 Tillverkning av möbler 110,5 105,0 108,7 0,7 1,2
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     113,5 0,8 2,1
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     110,6 -1,8 -0,4
E36 Vattenförsörjning     119,9 0,7 4,1
F Byggverksamhet     112,9 0,0 0,9

Källa: Producentprisindex 2014, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2014, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/02/thi_2014_02_2014-03-24_tau_011_sv.html