Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemska varor Exportvaror Totalt 2014:03 2014:02 - 2014:03, % 2013:03 - 2014:03, %
B-E Totalt 108,0 102,1 105,4 -0,5 -2,1
B Utvinning av mineral 110,5 107,9 110,3 -0,7 -5,1
C Tillverkning 108,9 102,3 105,6 -0,1 -1,6
C10 Livsmedelsframställning 114,3 111,6 114,0 0,2 -0,8
C11 Framställning av drycker 113,7 106,1 112,6 0,2 1,0
C13 Textilvarutillverkning 97,0 104,7 101,0 -0,1 -1,7
C14 Tillverkning av kläder 109,4 107,4 108,1 -0,3 0,1
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 103,0 105,2 103,8 0,1 2,5
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 96,7 100,8 99,4 -0,3 -1,4
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 94,6 100,7 98,8 -0,3 -1,5
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 107,0 103,7 106,0 -0,1 -0,2
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     100,8 0,1 1,2
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 115,0 105,1 109,7 0,8 -3,8
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 114,0 107,2 111,1 0,0 -0,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 110,6 106,3 109,6 0,2 1,3
C24 Stål- och metallframställning 98,0 88,9 91,9 -0,3 -6,3
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 110,4 118,0 111,8 0,7 1,8
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 95,6 90,6 91,2 0,0 -0,8
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     100,4 0,0 -2,4
C27 Tillverkning av elapparatur 111,8 106,0 107,4 0,0 0,8
C28 Tillverkning av övriga maskiner 101,7 106,1 104,8 -0,2 0,0
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,6 106,8 106,2 -0,1 1,9
C31 Tillverkning av möbler 109,2 109,1 109,2 0,1 2,1
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     100,7 -4,9 -5,3
E36 Vattenförsörjning     118,5 0,0 4,1

Källa: Producentprisindex 2014, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2014, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/03/thi_2014_03_2014-04-24_tau_003_sv.html