Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2019, september

Producentprisindex 2014, april

2014
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor