Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Indextal 2014:04 2014:03 - 2014:04, % 2013:04 - 2014:04, %
A-E Totalt 106,9 0,4 -2,0
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 104,5 1,0 -5,4
B Utvinning av mineral 119,6 0,9 -3,2
C Tillverkning 105,5 0,3 -1,2
C10 Livsmedelsframställning 119,7 0,9 0,3
C11 Framställning av drycker 109,8 0,0 2,2
C13 Textilvarutillverkning 104,8 -0,4 -1,3
C14 Tillverkning av kläder 109,2 0,2 -1,2
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 105,4 -0,1 -0,1
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,3 -0,3 -2,6
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 98,4 -0,9 -4,5
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 104,6 0,7 1,4
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 124,1 -0,5 -2,7
C192 Petroleumraffinering 125,4 -0,6 -2,6
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 111,2 0,0 -4,2
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 103,6 0,0 -0,2
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,1 -0,2 0,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 106,3 0,3 -0,3
C24 Stål- och metallframställning 91,8 2,9 -2,7
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 96,6 1,0 -4,3
C244 Framställning av andra metaller än järn 82,0 5,9 -1,3
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 106,7 0,7 -0,4
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 94,6 -0,2 -2,5
C27 Tillverkning av elapparatur 102,1 0,4 -1,3
C28 Tillverkning av övriga maskiner 105,4 0,2 0,0
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,4 0,6 0,4
C30 Tillverkning av andra transportmedel 109,4 0,2 4,6
C31 Tillverkning av möbler 103,4 0,0 -1,5

Källa: Producentprisindex 2014, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2014, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/04/thi_2014_04_2014-05-26_tau_007_sv.html