Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2019, september

Producentprisindex 2014, maj

2014
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor