Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemska varor Importvaror Totalt 2014:05 2014:04 - 2014:05, % 2013:05 - 2014:05, %
A-F Totalt 109,2 107,7 108,7 0,2 -1,2
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 110,0 108,6 109,8 -0,5 -6,9
B Utvinning av mineral 112,4 121,5 120,0 1,5 -2,2
C Tillverkning 108,9 105,7 107,5 0,1 -0,7
C10 Livsmedelsframställning 114,3 119,5 115,6 0,1 -0,5
C11 Framställning av drycker 113,6 109,5 112,5 -0,1 1,6
C13 Textilvarutillverkning 96,5 105,0 102,1 0,0 -1,3
C14 Tillverkning av kläder 108,9 109,1 109,1 -0,1 -1,1
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,6 105,8 104,8 0,8 2,9
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 94,7 100,5 95,7 -1,0 -3,0
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 92,5 98,6 93,4 -1,3 -3,9
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 105,8 104,5 105,4 0,2 0,2
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     101,9 0,0 2,3
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 114,9 111,7 113,2 -0,1 -2,8
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,5 112,9 113,2 -0,1 -0,1
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 109,9 107,3 109,3 0,3 0,1
C24 Stål- och metallframställning 100,4 92,9 96,5 1,6 -2,2
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 110,5 106,0 109,6 0,0 0,8
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 95,7 94,5 94,6 -0,1 -2,7
C27 Tillverkning av elapparatur 111,2 101,6 104,8 -0,2 -1,6
C28 Tillverkning av övriga maskiner 101,7 105,5 103,8 0,0 0,3
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,6 102,5 102,8 0,1 0,4
C31 Tillverkning av möbler 109,2 103,5 107,3 0,0 0,8
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     112,3 0,0 1,8
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     100,5 0,8 -2,7
E36 Vattenförsörjning     118,5 0,0 4,1
F Byggverksamhet     111,5 0,0 0,7

Källa: Producentprisindex 2014, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Merja Pokela 029 551 3283, Aleksi Surakka 029 551 3933, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2014, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/05/thi_2014_05_2014-06-24_tau_009_sv.html