Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.7.2014

Producentpriserna för industrin sjönk med 0,6 procent i juni

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med i genomsnitt 0,6 procent från juni 2013 till juni 2014. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden sjönk med 0,8 procent, medan producentpriserna på exportprodukter sjönk med 0,4 procent.

Producentprisindex för industrin 2010=100, 2010:01–2014:06

Producentprisindex för industrin 2010=100, 2010:01–2014:06
Nedgången i producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att el, metallframställning samt pappers- och pappersvarutillverkning blev billigare jämfört med juni föregående år. Nedgången av producentpriserna dämpades särskilt av att sågvirke blev dyrare.

Exportprisindexet sjönk med 0,6 procent och Importprisindexet med 0,1 procent på årsnivå. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror sjönk med 0,7 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter sjönk med 0,5 procent.

Exportpriserna sjönk i synnerhet på grund av att metallframställning samt kemikalier och kemiska produkter blev billigare jämfört med juni året innan. Prisnedgången dämpades i synnerhet av att oljeprodukter blev dyrare. Nedgången i importpriserna påverkades i sin tur särskilt av att kemikalier och kemiska produkter samt stenkol och brunkol blev billigare jämfört med juni i fjol. Prisnedgången dämpades i synnerhet av att ädelmetaller och andra icke-järnmetaller blev dyrare.

Producentpriserna för industrin steg från maj till juni med 0,3 procent. Prisstegringen berodde främst på att oljeprodukter samt massa-, pappers- och papptillverkning blev dyrare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2010=100

  Indextal 2014:06 2014:05 - 2014:06, % 2013:06 - 2014:06, %
Producentprisindex för industrin, totalt 106,0 0,3 -0,6
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 108,4 0,3 -0,8
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 103,0 0,4 -0,4
Exportprisindex 103,1 0,3 -0,6
Importprisindex 108,4 0,6 -0,1
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 109,1 0,3 -0,7
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 111,7 0,3 -0,5

Producentprisindex 1949=100

  Indextal 2014:06 2014:05 - 2014:06, % 2013:06 - 2014:06, %
Produktionsprisindex 1954 0,3 -0,6
Exportprisindex (fob) 1682 0,3 -0,6
Importprisindex (cif) 1617 0,6 -0,1
Partiprisindex 2247 0,3 -0,5

Källa: Producentprisindex 2014, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Merja Pokela 029 551 3283, Aleksi Surakka 029 551 3933, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (356,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/06/thi_2014_06_2014-07-24_tie_001_sv.html