Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2022, februari

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100, november 2014

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring,%
B-E Totalt 107,7 102,3 105,3 -0,5 -0,5
B Utvinning av mineral 113,1 110,8 112,9 0,9 -1,8
C Tillverkning 108,3 102,5 105,4 -0,5 -0,2
C10 Livsmedelsframställning 114,6 109,6 114,0 -0,3 -0,2
C11 Framställning av drycker 113,5 103,2 112,0 -0,5 0,3
C13 Textilvarutillverkning 97,6 105,8 101,9 -0,3 0,2
C14 Tillverkning av kläder 111,8 107,3 108,9 0,4 0,5
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,2 107,3 105,4 0,2 1,8
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 96,9 102,4 100,6 0,1 0,4
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 94,9 102,4 100,1 0,1 0,4
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 107,2 104,2 106,3 0,0 0,6
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     101,5 0,1 1,4
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 115,2 106,6 110,6 -0,9 2,7
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,1 106,3 109,7 0,0 -0,7
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 109,7 105,6 108,7 0,0 -0,1
C24 Stål- och metallframställning 102,2 92,0 95,4 -1,4 3,5
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 111,4 115,0 112,0 0,2 1,8
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,0 91,4 92,0 0,0 -1,1
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     100,3 0,1 -0,8
C27 Tillverkning av elapparatur 111,4 106,9 108,0 1,4 1,1
C28 Tillverkning av övriga maskiner 101,8 106,3 104,9 0,1 0,1
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,4 107,4 106,4 -0,2 1,1
C31 Tillverkning av möbler 108,5 109,0 108,6 0,0 1,1
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     101,7 -0,8 -3,8
E36 Vattenförsörjning     118,5 0,0 2,8

Källa: Producentprisindex 2014, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Olavi Savolainen 029 551 3303, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 23.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2014, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100, november 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/11/thi_2014_11_2014-12-23_tau_003_sv.html