Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100, december 2014

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 108,0 101,7 105,9 -1,4 -2,7
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 107,1 107,4 107,2 0,0 -4,2
B Utvinning av mineral 112,7 93,9 97,1 -9,5 -20,0
C Tillverkning 106,7 103,9 105,5 -1,3 -1,5
C10 Livsmedelsframställning 114,6 115,9 114,9 -0,3 -0,3
C11 Framställning av drycker 113,8 109,5 112,6 0,2 0,7
C13 Textilvarutillverkning 97,8 105,3 102,7 -0,1 -0,3
C14 Tillverkning av kläder 111,8 111,2 111,3 0,2 3,4
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 103,8 105,2 104,0 -0,4 1,7
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 97,4 100,5 97,9 0,4 0,4
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 95,5 98,4 95,9 0,5 0,1
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 106,9 105,0 106,4 -0,1 1,8
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     102,7 0,0 1,5
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 113,8 108,4 110,8 -1,3 -1,6
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,9 113,7 112,7 -0,2 0,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 110,3 107,4 109,6 0,4 1,3
C24 Stål- och metallframställning 101,8 91,4 96,4 -1,1 3,2
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 111,6 108,9 111,1 0,2 1,5
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,0 95,2 95,3 0,1 -0,5
C27 Tillverkning av elapparatur 111,3 104,0 106,3 0,0 0,6
C28 Tillverkning av övriga maskiner 101,7 105,4 103,8 -0,1 0,4
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,0 102,8 102,9 0,1 0,5
C31 Tillverkning av möbler 108,5 106,2 107,8 0,1 1,5
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     112,6 0,0 2,0
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     101,0 0,3 -2,4
E36 Vattenförsörjning     118,5 0,0 2,8
F Byggverksamhet     111,8 0,1 0,4

Källa: Producentprisindex 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Olavi Savolainen 029 551 3303, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2014, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100, december 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/12/thi_2014_12_2015-01-26_tau_009_sv.html