Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100, december 2014

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 110,5 104,9 108,6 -1,3 -2,5
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 108,2 108,4 108,2 0,0 -4,1
B Utvinning av mineral 114,1 102,9 104,8 -8,7 -19,0
C Tillverkning 109,4 105,9 107,9 -1,2 -1,1
C10 Livsmedelsframställning 117,3 119,3 117,8 -0,3 -0,3
C11 Framställning av drycker 120,8 115,0 119,3 0,2 4,1
C13 Textilvarutillverkning 99,0 106,6 104,0 -0,1 -0,3
C14 Tillverkning av kläder 113,1 112,6 112,6 0,2 3,4
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 105,1 106,5 105,3 -0,4 1,7
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 98,5 101,7 99,1 0,4 0,4
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 96,6 99,6 97,0 0,5 0,1
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 108,2 106,3 107,7 -0,1 1,8
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 115,1 109,7 112,2 -1,3 -1,6
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,3 115,1 114,1 -0,2 0,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 111,7 108,8 110,9 0,4 1,3
C24 Stål- och metallframställning 103,0 92,5 97,6 -1,1 3,2
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 113,0 110,3 112,4 0,2 1,5
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,2 96,3 96,4 0,1 -0,5
C27 Tillverkning av elapparatur 112,6 105,2 107,6 0,0 0,6
C28 Tillverkning av övriga maskiner 102,9 106,7 105,1 -0,2 0,4
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,3 104,5 104,5 0,1 0,6
C31 Tillverkning av möbler 109,8 107,5 109,1 0,1 1,5
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     114,0 0,0 2,0
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     107,2 0,3 -3,2
E36 Vattenförsörjning     119,9 0,0 2,8
F Byggverksamhet     113,1 0,1 0,4

Källa: Producentprisindex 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Olavi Savolainen 029 551 3303, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2014, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100, december 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/12/thi_2014_12_2015-01-26_tau_011_sv.html