Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, december 2014

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2327 1807 2184 -1,3 -2,5
0 Livsmedel     1644 -0,6 -2,0
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     3955 -6,7 -14,7
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5108 -11,7 -22,1
3B Gas, el och vatten     2802 -0,1 -4,2
5 Produkter från den kemiska industrin     1605 -0,9 -0,6
68 Oädla metaller     2260 -1,0 6,7
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1819 0,0 0,8
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4055 -0,1 0,4
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     468 0,0 0,3
73 Transportmedel     2281 0,1 1,8

Källa: Producentprisindex 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Olavi Savolainen 029 551 3303, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2014, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, december 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/12/thi_2014_12_2015-01-26_tau_017_sv.html