Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.1.2015

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent i december från året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med i genomsnitt 1,8 procent från december 2013 till december 2014. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden sjönk med 1,9 procent, medan producentpriserna på exportprodukter sjönk med 1,7 procent.

Producentprisindex för industrin 2010=100, 1/2010–12/2014

Producentprisindex för industrin 2010=100, 1/2010–12/2014
Till nedgången i producentpriserna för industrin bidrog särskilt billigare oljeprodukter och el samt lägre priser på järn och stål jämfört med december föregående år. Nedgången av producentpriserna dämpades i synnerhet av att metallframställningen blev dyrare.

Exportprisindexet sjönk med 1,8 procent och importprisindexet med 5,1 procent på årsnivå. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror sjönk med 2,7 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter sjönk med 2,5 procent.

Exportpriserna sjönk i synnerhet på grund av att oljeprodukter samt järn och stål blev billigare jämfört med december året innan. Prisnedgången dämpades i synnerhet av att ädelmetaller och andra icke-järnmetaller blev dyrare. Nedgången i importpriserna påverkades för sin del särskilt av att oljeprodukter samt kemikalier och kemiska produkter blev billigare jämfört med december året innan. Nedgången av priserna dämpades i synnerhet av att ädelmetaller och andra icke-järnmetaller blev dyrare.

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,4 procent från november till december. Prisnedgången berodde främst på att oljeprodukter blev billigare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2010=100, december 2014

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 103,8 -1,4 -1,8
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 106,5 -1,2 -1,9
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 100,6 -1,7 -1,7
Exportprisindex 100,7 -1,6 -1,8
Importprisindex 101,7 -2,8 -5,1
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 105,9 -1,4 -2,7
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 108,6 -1,3 -2,5

Producentprisindex 1949=100, december 2014

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 1914 -1,4 -1,8
Exportprisindex 1643 -1,6 -1,8
Importprisindex 1517 -2,8 -5,1
Partiprisindex 2184 -1,3 -2,5

Källa: Producentprisindex 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Olavi Savolainen 029 551 3303, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (359,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/12/thi_2014_12_2015-01-26_tie_001_sv.html