Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100, februari 2015

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 107,9 101,5 105,7 1,1 -3,0
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 106,9 107,8 107,0 0,0 -3,4
B Utvinning av mineral 110,4 91,7 94,9 8,5 -20,6
C Tillverkning 106,5 103,9 105,4 0,6 -1,9
C10 Livsmedelsframställning 113,1 117,3 114,1 -0,2 -0,8
C11 Framställning av drycker 115,4 109,0 113,6 0,2 1,0
C13 Textilvarutillverkning 97,1 105,8 102,8 -0,3 0,4
C14 Tillverkning av kläder 113,4 113,1 113,1 0,3 3,8
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 103,2 104,8 103,4 -0,4 0,5
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 99,1 100,0 99,3 0,6 2,1
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 97,6 98,1 97,6 0,8 2,6
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 107,0 104,3 106,3 -0,2 0,3
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     102,6 0,0 0,7
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 110,1 103,9 106,7 -0,7 -5,1
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,1 114,3 113,1 0,2 -0,4
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 110,3 108,3 109,8 -0,1 0,5
C24 Stål- och metallframställning 99,8 90,6 95,1 -0,2 1,0
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 113,1 109,8 112,4 0,0 2,5
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 95,8 96,6 96,5 0,2 1,3
C27 Tillverkning av elapparatur 112,0 105,4 107,6 0,6 2,2
C28 Tillverkning av övriga maskiner 101,9 106,5 104,5 0,2 1,0
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,8 103,3 103,3 0,2 0,7
C31 Tillverkning av möbler 110,3 108,4 109,7 1,2 2,1
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     113,5 0,1 1,2
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     101,9 3,3 -2,5
E36 Vattenförsörjning     121,2 0,9 2,3
F Byggverksamhet     111,6 0,0 0,0

Källa: Producentprisindex 2015, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2015, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100, februari 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/02/thi_2015_02_2015-03-24_tau_009_sv.html